WHITE PAPER - NYCKELN TILL FRAMGÅNGSRIK IMPLEMENTERING AV ETT AFFÄRSSYSTEM

Att införa ett nytt affärssystem i en organisation är ett komplext projekt. Det är ett större arbete som inte bara handlar om teknik eller IT, utan även mycket om de mänskliga faktorerna. Förmågan att kunna analysera, leda, kommunicera och ha förståelse för affärsprocesser spelar stor roll för ett lyckat projekt. Här nedan följer några områden som är viktiga att tänka på och en vägledning i hur man bäst tar sig an dem.

Fyll i formuläret nedan för att ladda ner vårt white paper.

Ladda ner produktblad för framgångsrik implementering av ett affärssystem