RELEASEHANTERING

FÖR EN SÄKER OCH LÅNGSIKTIG DRIFT AV DITT AFFÄRSSYSTEM

Releaser och uppdateringar kan i många fall vara en utmaning för många organisationer, men är oerhört viktigt. Vi har därför tagit fram ett komplett koncept för hantering av releaser och uppdateringar.

Releasehantering kan ofta uppfattas som krångligt och tidsödande. Området är dock viktigt för att kunna erhålla en säker och långsiktig drift av ditt affärssystem, och vi erbjuder därför detta som en tjänst. I tjänsten ingår uppda- teringar som Microsoft levererar för Dynamics, men även från leverantörer av tilläggsprodukter till Dynamics. Du kan beställa releasehantering som tjänst separat eller som en byggsten i totalkonceptet Dynagate – helt enligt ditt företags behov.

Vill du ha en kopia av produktbladet till din inkorg? Fyll i din e-postadress nedan!

VAD INGÅR I TJÄNSTEN RELEASEHANTERING?

När du väljer releasehantering som tjänst, får du ta del av två uppdateringar av CU-paket (Cumulative Update) per år, samt patchar som Microsoft levererar för Dynamics. Du får också en releaseplan som du väljer hur den ska se ut och denna kan givetvis planeras om i senare skede.

EFFEKTIVITETEN SOM UPPSTÅR AV RELEASEHANTERING:

 

  • Planering av rättningar blir enklare.
  • Vid nya förändringar av kod kommer dessa att planeras in så att de sammanfaller med Microsofts uppdateringar och CU:n.
  • Vi tillhandahåller information om KB-artiklar (Knowledge Base, databas med malware).
  • Det skapas framförhållning för era resurser för test och driftstop.

 

RELEASEHANTERING SKER I FYRA OLIKA MILJÖER

DEV

En miljö Sigma tillhandahåller och som ingår i releasehanteringen. Här utvecklar vi all ny kod på begäran eller importerar kod från kund, samt andra aktuella parter.

REF

En miljö Sigma tillhandahåller och som ingår i releasehanteringen. Här kompilerar vi hela miljön och säkerställer att allt fungerar. I denna miljö skapas också kod för respektive lager och allt exporteras som en fullständig leverans.

ACC

Denna miljö finns hos/ägs av dig som kund och det kan i vissa fall finnas flera testmiljöer. Ni utför både enhetstest och regressionstester för att säkerställa att allt fungerar. Om fel upptäcks startar processen om och vi rättar dessa fel i DEV.

PROD

Denna miljö finns hos/ägs av dig som kund. Releasen sker när ni accepterat leveransen.

Expect a better tomorrow

Sigma is a leading consulting group with an objective to make our customers more competitive. Our means is technological know-how and a constant passion for finding better solutions. We are 4,600 employees in fourteen countries. Sigma is owned by Danir, held by the Dan Olofsson family.

The Danir Group
CONTACT

Nexer/Sigma IT, Lindholmspiren 9, 417 56 Göteborg, Sweden info@sigma.se

Nu har Sigma IT blivit Nexer – framtidens techbolag. Med digital spetskompetens inom strategi, teknik och kommunikation skapar vi framtiden redan idag. Som kund hos oss ligger du alltid steget före.