KONTROLL PÅ TILLVERKNINGSPROCESSEN I REALTID

AFFÄRSSYSTEM FÖR PROJEKTSTYRD TILLVERKNING

Med höga krav på att få ut produkter snabbare och säkrare på marknaden, ställs tillverkande företag inför särskilda utmaningar. Det gäller att ha dynamisk kontroll över kostnader även om utvecklingsarbetet fortsätter efter att produktionen startat. Vi har lång erfarenhet av att specialanpassa affärssystem för företag med projektstyrd tillverkning.

Med vår affärslösning, baserad på Microsoft Dynamics, kan du följa hela tillverkningsprocessen i realtid. Du får löpande kontroll över kostnader för testning, leverans och installation. Kort sagt, du får bättre kontroll och styrning på hela processen.

Vill du ha en kopia av produktbladet till din inkorg? Fyll i din e-postadress nedan!

KONTROLLERA HELA PROCESSEN MED AFFÄRSSYSTEMET

Vi kan hjälpa dig med konfigurering av alla moduler i Dynamics och specialanpassa dem för att passa dina behov. Rent praktiskt innebär det att vi kan göra avancerad parametersättning för att hantera hela försörjningskedjan, inklusive budgetmodeller och vinstavräkning. Vi kan också lägga till moduler för CAD/konstruktion och produktkonfigurator. På så vis hjälper vi dig att skapa ett integrerat flöde som hanterar information, kostnader, processer och dokumentation genom hela projektet.

LÄTT ATT ANVÄNDA ETT GRÄNSSNITT SOM MAN KÄNNER IGEN

Microsoft Dynamics är en heltäckande och användarvänlig lösning med stöd för att hantera ekonomi, personal, processer och beslut. Systemet har ett användargränssnitt som liknar Microsoft Office, vilket ger användarna en bekant arbetsmiljö.

KONSTRUKTION

Med vår affärslösning får du ett effektivare och säkrare beredningsarbete. Rätt typ av resurs kan planeras i rätt tid, utan att du behöver räkna till hanteringskostnader. Dessutom kan du koppla in inköp tidigare i processen, vilket ofta ger bättre priser och volymer.

PROGNOS

Med en tillförlitlig prognos förbättrar du produktionsplaneringen och vet när rätt resurs behövs. Genom att samla allt på samma ställe kan du också förbättra kommunikationen mellan marknad, konstruktion och produktion. Lagernivå kan optimeras för att undvika onödigt höga kostnader bundet i råmaterial.

KONFIGURERING

När du har överblick över hela tillverkningsprocessen blir det lättare att göra träffsäker prissättning. Dessutom får du möjlighet att styra kunderna mot mer standardiserade val.

BEARBETNING

Under tillverkningens gång kan du löpande följa upp processen i realtid och upptäcka såväl resursbehov som flaskhalsar i god tid. Dessutom bidrar bättre planerade inköp till förbättrad ekonomi och säkrare leveranstid.

ANALYS

Med uppdaterad information i realtid kan du hålla koll på hur verksamheten och projektet går under hela tillverkningen. Det ger dig också större möjligheter att analysera och korrigera sådant som behöver ändras.