BLUESTAR PLM

SAMLA ALL PRODUKTDATA PÅ ETT STÄLLE

Undvik kostsamma och tidskrävande problem genom att centralisera all produktdata. Med Bluestar PLM inbyggd i Microsoft Dynamics kan användare från olika funktioner som försäljning, konstruktion, inköp och tillverkning arbeta i samma system. Det gör produkthanteringen mer strukturerad och pålitlig – och bidrar till en lägre TCO.

Lösningen är framtagen för att kunna säkerställa att färre fel uppkommer orsakad av inkonsekvent data mellan CAD-, PLM- och ERP-system. Bluestar PLM (Product Lifecycle Management) är inbyggt i Microsoft Dynamics och integrerat med CAD, vilket innebär att all produktdata, dokument och filer hanteras i en och samma miljö. Det betyder även att alla enheter inom din organisation arbetar i, och utgår från, en och samma plattform.

Vill du ha en kopia av produktbladet till din inkorg? Fyll i din e-postadress nedan!

VARFÖR BLUESTAR PLM?

 

 • Färre fel – all data i en och samma lösning
 • Länk mellan konstruktion och tillverkning
 • Konsistent och pålitlig produktdata – en källa hela företaget
 • CAD- och ERP-data hålls alltid i synk via integration
 • Global lösning – snabb tillgång till centraliserad produktdata
 • Kontroll på produktlivscykeln – hantera all teknik och tillverkning i samma lösning
 • Processautomatisering hela vägen, från försäljning till tillverkning
 • Lägre Total Cost of Ownership

 

NYCKELFUNKTIONER MED BLUESTAR PLM

 

 • Centraliserade produktdata - Konsoliderar data och dokument från CAD, Office, PLM och ERP-miljöer, i ett gemensamt datalager.
 • Dynamics-integration - Utvecklas på och för Microsoft Dynamics ERP-plattform för optimal integration mellan konstruktion och tillverkning.
 • CAD-integration - Automatiserar utbyte av data och filer mellan Microsoft Dynamics och ett stort utbud av CAD-system.
 • Strukturerad produkthantering - Visuell hantering av multi-nivå strukturlistor, tillhörande ritningar och dokumentation, i en gemensam produktstruktur.
 • Microsoft Office-integration - Möjliggör in- och utcheckning av Office-dokument för större kontroll över din produkt och dess dokumentation.
 • Revisionskontroll - Spårar revideringar av produkter i Microsoft Dynamics och dess ritningar, 3D-modeller, operationer och teknisk dokumentation för optimal spårbarhet.
 • Förändringshantering i konstruktion - Hanterar ändringar genom konsekvensanalys och genomförandet i produktionssystemet.
 • Workflow - Driver affärsprocesser visuellt från början till slut genom avdelningar och platser.
 • Multi-site samarbete för konstruktion - Möjliggör samarbete mellan geografiskt spridda ingenjörsteam.