ÅTGÄRDA FEL & DRIFTSTOPP INNAN DE INTRÄFFAR

PROAKTIV SERVICE FÖR SQL-SERVER

Med proaktiv bevakning av databasen kan du förutse och rätta till fel som annars skulle kunna leda till driftstörningar eller driftstopp. Det ger dig inte bara en mer driftsäker miljö med jämnare och bättre prestanda, utan också en tid- och kostnadsbesparing.

ERP-system är ofta komplexa och innehåller en stor mängd data. Det gör att det finns många fallgropar att hålla koll på för att säkerställa att SQL-installationen görs optimalt och att prestandan bibehålls över tid. Vi erbjuder därför en trygg och säker övervaknings- och prestandatjänst.

I och med att antalet tabeller och volymer tenderar att kraftigt öka kommer områden som ren kod, minnesluckor, fel-index, långsamma diskar och felaktig installation att vara i behov av regelbunden kontroll.

Vill du ha en kopia av produktbladet till din inkorg? Fyll i din e-postadress nedan!

I VÅR ÖVERVAKNINGSTJÄNST AV SQL-DATABASER INGÅR

Dokumentation av installationen. Installationen ska inte vara personbunden; en MSSQL-kunnig person ska snabbt kunna sätta sig in i konfigurationen och utföra eventuella åtgärder.

Uppsättning av aktiviteter. I samråd med dig sätter vi upp en och dokumenterar en aktivitetsplan för respektive server.

Kontroll av uppsättning. Vi har arbetat fram en best practice för Dynamics SQL-installationer och kontrollerar den.

Prestandarapport. Prestandan dokumenteras och samman till en rapport som sedan kan användas för att mäta framtida avvikelser.

Säkerhet – vi ser till att SQL-servern är konfigurerad för att möta organisationens säkerhetskrav

Notifiering – rutiner sätts upp för vilka notifieringar/alerts som ska tas hand av vem, här kan exem- pelvis vår helpdesk hjälpa till

Kodens belastning på prestandan – ett specialverktyg installeras som mäter vilka delar av koden som belastar prestandan med hänsyn till Dynamics 365

Övervakning av belastning – bevakning för att se om det finns allvarliga toppar i belastningen

KONTROLL AV BACKUPER

Vi kan att göra kontroll av backuper för att se till att organisationens säkerhetskrav uppfylls och att prestandan bibehålls över tid. Du får alltid ett protokoll baserat på vår analys.

DJUPARE ANALYS

Med jämna mellanrum gör vi en djupare analys av servern, där vi återigen mäter prestanda, kollar backuper, med mera. Det dokumenteras och används för att proaktivt förhindra framtida problem. Med jämförelser mot tidigare gjorda analyser gör vi prognoser på eventuella framtida flaskhalsar, prestanda, diskplats, uppgraderingar och andra relevanta områden.

HELPDESK

Vi erbjuder en helpdesk-funktion där vi kan ta emot varningar och notifieringar direkt från SQL-servern. Antingen tar vi hand om samtliga notifieringar i vår helpdesk, eller så hanterar ni en andel själva.