lasernet

SNABB OCH EFFEKTIV LÖSNING FÖR DOKUMENTHANTERING

Med LaserNet får du en smidig och standardiserad lösning för såväl Output Management som Input Management. Du kan enkelt styra hur inkommande affärsdata från alla dina kanaler ska hanteras samt konvertera och distribuera affärsdokument i rätt format ut till kunder – och alltihop görs direkt i Microsoft Dynamics.

Genom att använda LaserNet i för din dokumenthantering får du bra kontroll och styrning på alla dokument in och ut ur Microsoft Dynamics. Du säkerställer att alla elektroniska och fysiska filer och dokument som skapas tillhanda- hålls för distribution säkert och smidigt. Dessutom är det enkelt; det behövs ingen programmering i Dynamics för att lösningen ska fungera.

dynamics-lasernet

Vill du ha en kopia av produktbladet till din inkorg? Fyll i din e-postadress nedan!

OUTPUT MANAGEMENT

Med hjälp av LaserNet kan du konvertera dina affärsdokument till alla format (papper, PDF, XML, EDI osv.). Du kan också distribuera affärsdokument enkelt via dina kanaler, samt skapa intelligenta regler som automatiserar flöden.

Det finns även en enkel funktion för Output Print Management där du kan styra alla dina utskrifter. Detta blir extra viktigt när du hanterar juridiska dokument, som t.ex. bekräftelse och faktura. Du kan enkelt ange på kundbilden i affärssystemet hur kunden vill ha olika blanketter distribuerade. Dessutom kan du skapa smarta flöden som gör att utskrifter startar automatiskt baserat på att en händelse uppstått, t.ex. att en viss artikel finns med på en order som gör lasten till farligt gods.

INPUT MANAGEMENT

LaserNet hjälper dig att hantera all inkommande affärsdata från alla dina kanaler. Du kan ta emot fakturor från dina leverantörer i alla format. Du kan också ta emot och automatisera inkommande ordrar från dina kunder samt hämta data från fakturor och ordrar och integrera dessa med företagets arbetsflöde eller ekonomisystem. Systemet hanterar alla olika format och alltihop kan visas och aktiveras direkt i Microsoft Dynamics.