ENIGMA

EN EFFEKTIV METOD FÖR IMPLEMENTERING AV NYTT AFFÄRSYSTEM

Att få till en lyckad implementering kan vara en utmaning för många organisationer. För att kunna möta och ge stöd till olika typer av omständigheter, krävs det att implementeringen sker metodiskt och genom en kontrollerad process. Vi har därför tagit fram Enigma – en implementeringsmetod för affärssystem baserad på mångårig erfarenhet både i Sverige och internationellt.

Med Enigma kan du följa hela implementeringsprocessen, från koncept till avslutad leverans. Metoden har utvecklats särskilt för att hantera utmaningarna med implementering i internationella och multinationella företag som vill realisera en standardiserad affärslösning i flera länder samtidigt.

Vill du ha en kopia av produktbladet till din inkorg? Fyll i din e-postadress nedan!

VAD ÄR UNIKT MED ENIGMA?

 

  • Väl beprövad metod för ledning och styrning av projekt med faser som fungerar oavsett projektets natur.
  • Medverkan och engagemang från båda parter ökar tack vare den iterativa processen.
  • Ger stöd för olika projekttyper – erbjuder flexibilitet och kostnadseffektiva implementationer.
  • Hanterar utmaningarna vid internationell implementering samt införande av gemensamma processer och rutiner.
  • Simuleringskoncept som erbjuder kunskapsöverföring och en repetitiv inlärningsprocess.
  • Checkpunkter för acceptans och kvalitetskontroll kommer naturligt efter varje simulering.

 

FEM VÄL FRAMTAGNA IMPLEMENTERINGSFASER

För att du ska få maximal kapacitet ur ditt affärssystem, följer Enigma fem väl framtagna implementeringsfaser.

Vi har som rutin att alltid börja med en analys av ditt bolags processer mappat mot Dynamics funktionalitet. Därefter går faserna i följd. Först när du har klarat en fas kan du gå vidare till nästa. Varje fas avslutas alltid med en milstolpe som är tydligt fastställd och stödjer kraven på beslut. Vår lösning har ett klart syfte; att nå ett framgångsrikt avslutat projekt!

Expect a better tomorrow

Sigma is a leading consulting group with an objective to make our customers more competitive. Our means is technological know-how and a constant passion for finding better solutions. We are 4,600 employees in fourteen countries. Sigma is owned by Danir, held by the Dan Olofsson family.

The Danir Group
CONTACT

Nexer/Sigma IT, Lindholmspiren 9, 417 56 Göteborg, Sweden info@sigma.se

Nu har Sigma IT blivit Nexer – framtidens techbolag. Med digital spetskompetens inom strategi, teknik och kommunikation skapar vi framtiden redan idag. Som kund hos oss ligger du alltid steget före.