EXFLOW AX

EFFEKTIVARE ATTESTFLÖDE GER ÖKAD LÖNSAMHET

Att automatisera sina ekonomiska processer är ett effektivt sätt att öka företagets lönsamhet. Till skillnad från andra elektroniska fakturahanterings-system krävs ingen integration eller dubblering av register – allt hanteras i Dynamics AX i realtid.

ExFlow AX skapar snabbt och enkelt kontroll vid arbete med betalningar och leverantörsfakturor. Det ger ett säkrare och mer effektivt attestflöde, samt en bättre kostnadskontroll, vilket i sin tur resulterar i minskade räntekostnader, underlättat budgetarbete och mindre pappershantering.

Vill du ha en kopia av produktbladet till din inkorg? Fyll i din e-postadress nedan!

FÖRDELAR MED EXFLOW AX

 

 • ExFlow är inbyggt i Dynamics AX, vilket gör att hantering och administration av hela attestflödet kan göras direkt i AX istället för i flera system.
 • Inga separata servrar krävs. ExFlow AX är en tilläggsmodul, inte en separat applikation.
 • ExFlow använder Dynamics egna register, vilket gör att du inte behöver uppdatera dubbla leverantörsregister och kontoplaner.
 • Fakturor kan spåras direkt i attestflödet från Dynamics.
 • Matchning av inköpsfakturans kvantitet, enhetspriser och inleveranser sker mot inköpsorder direkt inne i Dynamics AX.
 • Applikationen följer Dynamics AX användargränssnitt och funktionalitet, vilket resulterar i en kort startsträcka.
 • ExFlow AX använder enbart Dynamics egna databas, vilket gör att du slipper krångliga och kostsamma integrationer.
 • Du kommer åt fakturabilder, bilagor och attesthistorik från alla moduler och vyer i affärssystemet.

 

FUNKTIONER

 

 • I ExFlow AX får du alla funktioner för en smidig elektronisk fakturahantering. Med hjälp av en tolkningsprogramvara, kan fakturor scannas, tolkas och importeras direkt in i Dynamics.
 • I importformuläret kan förslagskontering mot huvudbok samt koppling till inköpsorder, projektmodul eller anläggningsregister göras. Det kan även ge förslag på attestant.
 • Omkostnadsfakturor kan ankomstregistreras automatiskt och skickas direkt ut på attest enligt gällande attestregelverk.
 • Inköpsfakturor som tolkats på radnivå matchas antingen via två- eller trevägsmatchning. Stämmer allt överens mot order kan fakturan bokföras automatiskt.
 • Attestanten får e-post-avisering och en enkel överblick över fakturainnehållet, tillgängliga konton och själva fakturabilden.
 • Till varje faktura kan du skriva kommentarer och bifoga dokument, så som deltagarlistor, kalkylblad, avtal etc. Det kan göras både från webbgränssnittet och inifrån Dynamics.
 • Du får även full kontroll på attestflödet via översiktsvyn i Dynamics. Där kan du se all information och händelser i flödet, vilka fakturor som godkänts, väntar på attest och de som blivit avvisade.