DEMAND FORECASTING

FÖRVANDLAR FÖRSÄLJNINGSHISTORIK TILL EN INTELLIGENT PROGNOS

Demand Forecasting produktblad Undvik höga kostnader för prognostisering och planering genom Demand Forecasting – en fullt integrerad lösning för Dynamics AX.

Demand Forecasting är en modul från Adaptable Solutions som hjälper dig beräkna prognoser för kommande efterfrågan, baserat på försäljnings-, projekt- och produktionshistorik. Allt för att du ska få möjlighet till en proaktiv planering. Modulen låter dig prognostisera i önskade tidsperioder för olika kundgrupper. Du kan fritt definiera dessa och och gruppera kunderna baserat på hur deras köpmönster ser ut. Du kan också välja att gruppera artiklar utifrån gemensamma faktorer. Detta möjliggör prognostisering på en högre nivå där prognosen enkelt kan fördelas ner på artiklar, baserat på hur stor andel de representerar i en prognosgrupp.

Vill du ha en kopia av produktbladet till din inkorg? Fyll i din e-postadress nedan!

ETT KRAFTFULLT PROGNOSVERKTYG

Med Demand Forecasting får du stöd för samtliga artikeldimensioner i Dynamics AX. Detta, i kombination med att prognoser kan beräknas per artikel, resulterar i ett kraftfullt prognosverktyg som kan användas för att hantera en mängd olika artiklar.

VAD ÄR AFFÄRSNYTTAN?

  • Förbättrad uppföljningsnivå av budget, försäljning, prognos och kampanjer
  • Minskade kostnader för prognostisering och planering
  • Möjlighet att manuellt justera säljhistorik för att eliminera onormal efterfrågan
  • Ökade möjligheter till att möta kunders efterfrågan
  • Minskade lagernivåer och minskat kapital bundet i lagervaror