SYSTEM I MOLNET ELLER INTE – VAD PASSAR DIG?

Många organisationer brottas idag med frågan om man ska överväga att lägga sina system i molnet eller inte. Microsoft Dynamics system kan levereras lokalt på era servrar eller som tjänst i molnet. Innan ni tar beslutet om vilken typ av leverans ni vill ha finns det flera viktiga frågor att besvara, och vi hjälper er gärna med detta.

Passar molnet min verksamhet?

Valet av IT-plattform är stort och att det är inte alltid lätt att veta var man ska börja. Vi har därför tagit fram ett antal strategiska frågor du behöver ta ställning till vid valet av IT-plattform. Exempelvis:

Hur strategiskt är IT för ditt företag? Det vill säga; kan ni vara beroende av att en leverantör sköter ändringar i molnet eller ska ni hantera förändringar själva?

En annan fråga du kan behöva ställa dig är: har ni behov av integrationer med andra system?

Det är viktigt att undersöka vilka tjänster olika molnleverantörer faktiskt erbjuder, då man lätt kan bli beroende av att leverantören kan hjälpa till med integrationer mot molnet. Dessutom finns det säkerhet och annat som begränsar möjlighet till integration och tillgänglighet till data och integrations-API:er.

Läs resten av frågorna, och all annan information du kan tänkas behöva om molnet, i vårt whitepaper.

Fördelar och nackdelar med molntjänster

Kostnads- och resurseffektivisering

Organisationer som väljer att använda molntjänster behöver inte köpa, installera och konfigurera hårdvara själva, vilket leder till lägre initiala kostnader. Att lägga ut delar av sin IT i molnet kan också innebära att organisationen frigör personal och andra resurser från administration av IT, vilket leder till att de kan användas till annat.

Tillgänglighet

Med tillgänglighet menar vi möjligheten att komma åt tjänsten och arbeta mot den. En nackdel blir därför när någonting förhindrar eller försämrar tillgängligheten till molntjänsten. Exempelvis blir användarna beroende av uppkoppling till internet. I ett land med modern infrastruktur är detta oftast inte ett problem, men det är viktigt att betänka att i vissa länder kan säker internetuppkoppling vara ett problem.

 

OLIKA MODELLER FÖR MOLNBASERADE TJÄNSTER

Det finns olika modeller för att leverera molntjänster. Det finns leverantörer av tjänster för allt från enstaka applikationer till hela plattformar. Ett exempel på leveransmodell är Software as a Service, där din organisation erbjuds att använda leverantörens applikationer som körs via en infrastruktur i molnet. Några exempel på SaaS är Dynamics 365 for Sales (CRM) och Office 365.

Ett annnat exempel är Platform as a Service, där din organisation inte hanterar eller har kontroll över den underliggande infrastrukturen i molnet. Men ni har full kontroll över de distribuerade applikationerna och inställningarna för miljön som används. Exempel på PaaS är Microsoft Azure.

En tredje modell är IaaS, eller Infrastructure as a Service, där din organisation får kontroll över operativsystem, lagring och distribuerade applikationer, men ingen eller liten kontroll över infrastrukturen i molnet. Exempel på IaaS är MicrosoftAzure. Läs vårt white paper för mer information om molnet, de olika modellerna, samt fördelar och nackdelar med molnet.

martin-hok

Vill du veta mer?

Martin Hök
Säljare
martin.hok@sigma.se
+46 70 36 93 603

Kontakta oss